Moćan IT alat za praćenje poljoprivredne proizvodnje – FotoPoint

Potreban Vam je samo pametni telefon, bez signala internet providera. Zabilježene događaje (naracija, slike, geolokacija, video, tekst) možete odmah ili kasnije prebaciti u bazu podataka. To je jedino vrijeme kada koristite signal teleoperatera. Informacija na Vašem dlanu, a kasnije moćna baza znanja u kojoj je sve zabilježeno! Informacija SADA za uspješnije SUTRA!

https://www.youtube.com/watch?v=BALt7zJhj8s